• Danışmanlık Hizmetleri
  Danışmanlık Hizmetleri

  Vergi Danışmanlığı
  Yeniden Yapılandırma
  Şirket Birleşmeleri, Bölünmeleri ve Hisse Değişimleri
 • Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
  Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

  Bordro Hizmeti
  Muhasebe ve Maliyet Sisteminin Kurulması Hizmeti
  Muhasebe ve Finansal Destek Hizmeti
  Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması ve Beyan Edilmesi Hizmeti
 • Denetim Hizmetleri
  Denetim Hizmetleri

  Bağımsız Denetim
  İç Denetim ve Sistem Denetimi
  Özel Amaçlı Denetim
  Hile Denetimi

Güncel

E-Fatura
Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşm
Bağımsız Denetim
Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Bağımsız Denetim , belirlenen ölçütleri aşan sermaye şirketlerinin tabi olduğu hukuki bir zorunluluktur. Ancak belirlenen ölçütlerin altında kalan sermaye şirketleri için de  Sınırlı Bağımsız Denetim planlanmaktadır. Ofisimiz Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş, konusunda uzman Bağımsız Denetçi kadrosu ile hizmet vermeye hazırdır. 

Bu noktada Bağımsız Denetimi yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olarak değil işletme için bir ihtiyaç ve işletmenin sağlıklı yönetsel kararlar vermesine katkıda bulunacak bir gereklilik olarak görmekteyiz. Hizmetlerimizi de bu anlayış ile yerine getirmekteyiz. 


tamamı